Kollegium

Lehrerliste

Unser Kollegium (Stand: Februar 2018)

Sprechstunden der Lehrkräfte können individuell vereinbart werden, z.B. durch einen Anruf im Sekretariat, das den Gesprächswunsch weiterleitet.

Name Kürzel Fächer
M. Bachler BL E, KU
M. Bever BV E, D, PL
Dr. S. Braun BRA D, PL
A. Bulmahn Bul D, BI
S. Burmester BU M, SW
D. Busse Bus EK, SP
S. Damrath DAM D, BI
A. Decken DK E, KU
J. Depping DJ M, PÄ, IF
C. Depping DC D, PA,, TX
O. Dziemba DZ MU, ER
K. Erf EF L, SP
F. Föllmer Föl M, IF
M. Geistmann GE M, L
E. Hagemeier Hag ER
V. Heim HB F, EK
J. Hellwig HE M, SP, L
Dr. J. Holstein Hol D, F
B. Homeier Hom F (Förderunt.)
K. Hoscheit HOK BI, SP
S. Hoscheit HO D, BI
C. Jahneke Jah F, E
S. Jakuboski JB D, SP
A. Jürgensmeyer Jür BI, ER
Dr. J. Kellner-Baumgartner KB BI, CH
J. Klassen KS MU, GE
S. Klocke KL E, D
B. Korte KT SP, EK
K. Korte KE E, CH
T. Kreimeyer Kry D, E
M. Krone Kro E, SP
S. Kuna KA M, SP
J. Kunze KUN BI, SW
O. Küster Küs D, SP
C. Kutzer KUT D, KU
D. Langer LG M, PH
E. Lienau Lie D, BI
D. Lingen Lin CH, PH
M. Löwen LW D, MU
K. Maas MS E, GE
T. Mahle MA M, SW
K. Miersch MI M, F
S. Moore MOR E, ER
A. Muntschick MT D, EK , GE
T. Nahrwold NW E, SW
Dr. U. Petzold PT GE, SW
E. Ronn-Lükemeier RO D, KU
K. Schenk SK E, GE
A. Schmitz SM E, GE
D. Schnieder Snd F, EK
V. Schulte Sul BI, L, SP
C. Seele SEL F, GE
C. Seiler SE ER, MU
T. Selms SL M, IF
J. Seubert Seu GE, L
Dr. D. Smutek SU GE, L
A. Standera Sta F, BI
F. Telkmann Tel PH, GE
J. Themann TH CH, SP
S. Truschkowski TR M, CH
G. Ußling US ER, D
M. Vieregge-Schilling VS CH, SW
J. Voß VO E, MU
E. Wagner-Bölting WB GE, SW, EK
F. Waschescio WO M, PH , TC
S. Wattenberg Wat D, GE
C. Weber Web BI, SP
F. Weide Wie E , SP
J. Wichmann WI M, SP
A. Wienker-Zöfgen WK E, PA
K. Wittenfeld WT M, PH
A. Wittland Wit E, ER
E. Zimmermann ZM BI, SP