Kollegium

Lehrerliste

Unser Kollegium (Stand: August 2020)

Sprechstunden der Lehrkräfte können individuell vereinbart werden, z.B. durch einen Anruf im Sekretariat, das den Gesprächswunsch weiterleitet.

Name Kürzel Fächer
J. Borgstedt BOG BI, SP
M. Beeker BEE D, GE
M. Bever BV E, D, PL
Dr. S. Braun BRA D, PL
L. Brieger Bri E, CH
A. Bücker Bue E, GE
M. Büker Bük E, SW
S. Burmester BU M, SW
D. Busse Bus EK, SP
S. Damrath DAM D, BI
A. Decken DK E, KU
O. Dziemba DZ MU, ER
K. Erf EF L, SP
F. Föllmer Föl M, IF
E. Hagemeier Hag ER
J. Hellwig HE M, SP, L
Dr. J. Holstein Hol D, F
K. Hoscheit HOK BI, SP
S. Hoscheit HO D, BI
S. Jakuboski JB D, SP
A. Jürgensmeyer Jür BI, ER
Dr. J. Kellner-Baumgartner KB BI, CH
J. Klassen KS MU, GE
S. Klima KLI SP, M
S. Klocke KL E, D
K. Korte KE E, CH
S. Kuna KA M, SP
J. Kunze KUN BI, SW
O. Küster Küs D, SP
C. Kutzer KUT D, KU
D. Langer LG M, PH
M. Löwen LW D, MU
K. Maas MS E, GE
T. Mahle MA M, SW
H. Meyer Meh D, M
K. Miersch MI M, F
S. Moore MOR E, ER
A. Muntschick MT D, EK , GE
T. Nahrwold NW E, SW
A. Nowak Now M, PH
Dr. U. Petzold PT GE, SW
E. Ronn-Lükemeier RO D, KU
M. Schmitz Smz MU, M
K. Schenk SK E, GE
D. Schnieder Snd F, EK
Y. Schöps Söp BI, SW
C. Seele SEL F, GE
T. Selms SL M, IF
J. Seubert Seu GE, L
D. Siner Sin M, D
Dr. D. Smutek SU GE, L
A. Standera Sta F, BI
J. Themann TH CH, SP
S. Truschkowski TR M, CH
G. Ußling US ER, D
M. Vieregge-Schilling VS CH, SW
J. Voß VO E, MU
S. Wattenberg Wat D, GE
F. Weide Wei E , SP
K. Wittenfeld WT M, PH
E. Zimmermann ZM BI, SP